Smurtas yra ne tik fizinis. Kontroliavimas, pavydas, nepagarba, žeminimas, gąsdinimas - visa tai yra nepastebimų, tačiau vis tik nesveikų, smurtinių santykių požymis. Jeigu šalia savo vyro ar partnerio nesijauti saugi, nekentėk ir nelauk – kreipkis pagalbos.

Žiniasklaidai

Kaip rašyti apie smurtą prieš moteris?

 • Nepamirškite pabrėžkite, kad įvykis yra smurto artimoje aplinkoje atvejis, o ne šiaip eilinis incidentas.
 • Venkite smurtą artimoje aplinkoje įvardinti kaip santykių, šeimos problemą, barnį ar buitinį konfliktą. Taip rašydami, formuosite klaidingą nuostatą, sisteminį smurtą pateikdami kaip spontanišką konfliktą ir pasiųsdami žinutę, kad abiems žmonėms tenka vienoda atsakomybė dėl smurto artimoje aplinkoje. Tuo tarpu šis smurtas yra galios disbalanso išraiška, kur smurtautojo vaidmuo nesikeičia. Jam ir turi tekti visa atsakomybė dėl prievartos.
 • Kuo tiksliau perteikite žinomus faktus. Atkreipkite dėmesį, kur dedamas žinutės akcentas ir stenkitės pabrėžti smurtautojo elgesį.
 • Pateikdami statistiką, venkite teiginių „x moterų patyrė smurtą / buvo išprievartautos“, verčiau konstatuokite „x vyrų smurtavo / prievartavo“. Žinutėje minėkite ir smurtautojus, ir aukas arba tik smurtautojus, niekada nerašykite tik apie nukentėjusiąsias. Pateikdami tik tai, kad, pvz., Marija patyrė smurtą, atitrauksite dėmesį nuo Jono, kuris smurtavo prieš ją. Todėl svarbu rašyti: „Jonas sumušė Mariją“.
 • Venkite žodžio „tariamai“, kalbėdami apie smurtautojo veiksmus.
 • Venkite nukentėjusiosios elgesio apibūdinimų: „paskatino“, „išprovokavo“, „pati prašėsi“ ir pan. Neabejokite nukentėjusiosios elgesio adekvatumu. Pabrėžkite smurtautojo poelgį, veiksmus, motyvus.
 • Seksualinio smurto atveju, neaptarinėkite nukentėjusiosios išvaizdos (pvz., „auka vilkėjo trumpą suknelę“), jos lytinio gyvenimo detalių, nevertinkite jos elgesio (pvz., „liudininkai matė, kaip ji meiliai šoko su kaltinamuoju“). Toks situacijos aprašymas tampa nukentėjusiosios, o ne smurtautojo kaltinimu.
 • Nesvarstykite apie tai, kodėl prievartą patyrusi moteris lieka su smurtautoju ar po kurio laiko grįžta pas jį. Tokio pobūdžio pamąstymai atitraukia skaitytojų dėmesį nuo smurtautojo elgesio ir perkelia atsakomybės naštą nukentėjusiajai. Jos poelgių aiškinimas sukuria prielaidas pateisinti smurtautojo veiksmus. Raginant nukentėjusį asmenį palikti smurtautoją daroma prielaida, kad už smurto nutraukimą atsakinga pati moteris (nors ji negali konstruoki agresoriaus veiksmų), o smurtautojas išvengia atsakomybės.
 • Venkite išsireiškimo „smurtas prieš moteris“, nes tai skatina galvoti, kas su tomis moterimis negerai? Kalbėkite apie „vyrų smurtą prieš moteris“, taip atkreipdami dėmesį į netinkamą tam tikrų vyrų elgesį.
 • Nesiekite smurto artimoje aplinkoje su piktnaudžiavimu alkoholiu ar narkotikais. Nedarykite prielaidų, kad prievartą išprovokavo psichotropinės medžiagos. Smurtas yra sąmoningas smurtautojo veiksmas, jo pasirinkimas ir įsitikinimas, kad turi teisę naudoti prievartą. Neskatinkite mito, kad apsvaigimas turi tiesioginių sąsajų su smurtu. Artimoje aplinkoje smurtauja ir alkoholio nevartojantys asmenys. Antra vertus, ne visi alkoholizmo problemų turintys žmonės smurtauja.
 • Nevaizduokite smurtautojo kaip monstro. Dauguma jų yra gerbiami visuomenės nariai, kurie turi atsakingas pareigas, yra vertinami draugų ir kolegų, yra mylimi tėvai, sūnūs, broliai ir viešumoje žinomi kaip charizmos nestokojančios asmenybės. Vaizduodami juos kaip monstrus, atitraukiame dėmesį nuo fakto, kad smurtauja įvairūs vyrai, o smurtas yra sąmoningas veiksmas.
 • Nevaizduokite smurtautojo kaip „iškrypėlio“, „ligonio“, „nenormalaus“. Nes tai stigmatizuoja negalią turinčius žmones ir menkina kasdienio seksizmo, kuris grindžiamas vyriškojo pranašumo ir galios demonstravimu moterų atžvilgiu, faktą. Prieš moteris smurtauja tie vyrai kurie mano, turį tam teisę.
 • Smurtas yra sąmoningas veiksmas, todėl nevaizduokite smurtautojo, kaip vyruko, kuriam kažkas netikėtai nutiko. Agresorius sąmoningai pasirenka prieš ką, kada ir kaip smurtauti.
 • Neneikite fakto, kad smurto artimoje aplinkoje atvejai atskleidžia lyčių nelygybę. Teiginys „ir vyrai patiria smurtą“ ar „moterys irgi smurtauja“ sumenkina moterų patiriamo smurto artimoje aplinkoje mastus. Teiginius reikia paremti statistika, atkreipiant dėmesį, kad lytis yra svarbus veiksnys kalbant apie smurtą artimoje aplinkoje (apie 80 proc. visų nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių asmenų yra moterys, o daugiau nei 90 proc. visų smurtautojų – vyrai; vyrai artimoje aplinkoje ypač dažnai nukenčia nuo kitų vyrų). Pateikite nacionalinę ar (ir) regioninę statistiką.
 • Informuokite skaitytojus, kur galima kreiptis pagalbos (regioninių ir nacionalinių pagalbos centrų, pagalbos linijos kontaktus).

Pavyzdžiui, užuot rašę „Jonas nužudė žmoną Mariją“, pabrėžkite, kad „smurto artimoje aplinkoje (šeimoje) metu Jonas nužudė žmoną Mariją“.

Užuot rašę „moteris buvo užpulta vyro“, konstatuokite „vyras užpuolė savo žmoną“. Įsitikinkite, kad rašydami apie nukentėjusiąją nepaverčiate smurtautojo nematomu.

Užuot teigę „moteris tariamai buvo užpulta savo vyro“, nurodykite „moteris teigė (policijai), kad ją užpuolė sutuoktinis“.