Smurtas yra ne tik fizinis. Kontroliavimas, pavydas, nepagarba, žeminimas, gąsdinimas - visa tai yra nepastebimų, tačiau vis tik nesveikų, smurtinių santykių požymis. Jeigu šalia savo vyro ar partnerio nesijauti saugi, nekentėk ir nelauk – kreipkis pagalbos.

4 pagrindinės smurto formos

Smurtas artimoje aplinkoje yra esamo ar buvusio partnerio, sutuoktinio ar globėjo sisteminė prievarta, galinti pasireikšti įvairiomis formomis (fiziniu, psichologiniu, seksualiniu ar ekonominiu smurtu).[1] Šios prievartos tikslas – įbauginti ir kontroliuoti artimais ryšiais susijusį asmenį. Daugiau apie tai: Kaip atskirti smurtinius santykius?  

Kontroliuojant siekiama, kad partnerė taptų pavaldi ir priklausoma: ji atribojama nuo paramą galinčių suteikti žmonių, atimami ištekliai ir kitos priemones, galinčios užtikrinti nepriklausomybę ir gebėjimą ištrukti iš smurtinių santykių.

Smurtas artimoje aplinkoje gali pasireikšti viena arba keliomis iš šių formų:

Smurtas artimoje aplinkoje gali pasireikšti viena arba keliomis iš šių formų:

Fizinis smurtas

Psichologinis smurtas

 • Daiktų į partnerę mėtymas
 • Tampymas už plaukų
 • Stumdymas
 • Mušimas ir spardymas
 • Fizinis žalojimas
 • t.t.
 • Pravardžiavimas
 • Bendravimo su kitais asmenimis, pvz., draugais, šeimos nariais, ribojimas
 • Mėginimas supriešinti su vaikais
 • Grasinamai pakenkti nukentėjusiajai svarbiems žmonėms
 • Augintinių kankinimas.
 • t.t.

Seksualinis smurtas

Ekonominis smurtas

 • Vertimas mylėtis prieš moters valią
 • Besimylint, vertimas daryti tai, kas nepriimtina
 • Grasinimas palikti, jei nesutiks mylėtis su smurtautoju
 • Melavimas, kad mylintis naudojamos apsaugos priemonės
 • t.t.
 • Nukentėjusios išlaidų kontroliavimas
 • Draudimas dirbti
 • Nukentėjusiajai priklausančių daiktų gadinimas
 • Draudimas naudotis šeimos pinigais
 • t.t.

Daugiau skaityti: http://www.vyraiuzmoteris.lt/#duk