Smurtas yra ne tik fizinis. Kontroliavimas, pavydas, nepagarba, žeminimas, gąsdinimas - visa tai yra nepastebimų, tačiau vis tik nesveikų, smurtinių santykių požymis. Jeigu šalia savo vyro ar partnerio nesijauti saugi, nekentėk ir nelauk – kreipkis pagalbos.

Kai pacientas – smurtautojas

Kai pacientas – smurtautojas

Tais atvejais, kai ir nukentėjusioji, ir smurtautojas yra vieno(s) gydytojo(s) pacientai, ypač svarbu akylai laikytis konfidencialumo ir saugumo principų[1].

Patariama smurtautoją nukreipti arba pas kitą gydytoją, ar į kitą gydymo įstaigą ir su juo smurto klausimo neaptarinėti, nebent to prašo pati nukentėjusioji. Medicinos įstaigose turi būti užtikrinti saugumo protokolai ir sukurti saugumo planai, kaip padėti nukentėjusiems asmenims[2].