Smurtas yra ne tik fizinis. Kontroliavimas, pavydas, nepagarba, žeminimas, gąsdinimas - visa tai yra nepastebimų, tačiau vis tik nesveikų, smurtinių santykių požymis. Jeigu šalia savo vyro ar partnerio nesijauti saugi, nekentėk ir nelauk – kreipkis pagalbos.

Kaip gali pasireikšti smurtas?

Smurtas artimoje aplinkoje yra esamo ar buvusio partnerio, sutuoktinio ar globėjo sisteminė prievarta, galinti pasireikšti įvairiomis formomis (fiziniu, psichologiniu, seksualiniu ar ekonominiu smurtu).[1] Šios prievartos tikslas – įbauginti ir kontroliuoti artimais ryšiais susijusį asmenį. Daugiau apie tai: Kaip atpažinti smurtą?

Kontroliuojančiu elgesiu yra siekiama partnerę paversti pavaldžia ir (arba) priklausoma ją izoliuojant nuo paramos šaltinių, išnaudojant jos resursus ir gebėjimus asmeninei naudai, atimant iš jos priemones, reikalingas nepriklausomybei, pasipriešinimui ir išsigelbėjimui, reguliuojant kasdienį elgesį.

Prievartinis elgesys tai užpuolimo, grasinimų, žeminimo ir bauginimo ar kitokios prievartos veiksmas ar jų visuma, kuriais siekiama pakenkti, nubausti ar įbauginti partnerę.

Smurtas artimoje aplinkoje gali pasireikšti viena arba keliomis iš šių formų:

Fizinis smurtas

 • Partneris į mane mėto daiktus;
 • Partneris mane tampo už plaukų;
 • Partneris mane stumdo;
 • Partneris mane muša ir spardo;
 • Partneris mane fiziškai žaloja;
 • t.t.

Psichologinis smurtas

 • Partneris mane pravardžiuoja;
 • Partneris riboja mano bendravimą su kitais asmenimis, pvz., draugais, šeimos nariais;
 • Partneris bando nuteikti prieš mane vaikus;
 • Partneris grasina, jog pakenks man svarbiems žmones ar naminiams gyvūnams;
 • t.t.

Seksualinis smurtas

 • Partneris su manimi mylisi prieš mano valią;
 • Besimylint, partneris verčia daryti tai, kas man nepriimtina;
 • Partneris grasina mane palikti, jei nesutiksiu su juo mylėtis;
 • Besimylint, partneris meluoja apie apsaugos priemonių naudojimą;
 • t.t.

Ekonominis smurtas

 • Partneris  kontroliuoja mano išlaidas;
 • Partneris man neleidžia dirbti;
 • Partneris gadina man priklausančius daiktus;
 • Partneris neleidžia naudotis šeimos pinigais;
 • t.t.

Daugiau skaityti: http://www.vyraiuzmoteris.lt/#duk