Apie projektą

Projekto „Stop smurtui prieš moteris – nuo sąmoningumo didinimo iki nulinio aukų kaltinimo“ tikslas – didinti visuomenės suvokimą ir žinias apie vyrų smurtą* prieš moteris ir smurto formas, skatinti nulinę toleranciją vyrų smurtui ir smurto aukų kaltinimui (angl. victim-blaming).

Projekto uždaviniai:

1) Įgalinti moteris atpažinti smurtą ir skirtingas jo formas bei skatinti smurtą patyrusias moteris kreiptis pagalbos.

2) suteikti specialistams reikiamų žinių apie tai, kaip atpažinti smurtą patiriančias moteris, kaip tinkamai suteikti joms reikiamą pagalbą. Projekto metu bus dirbama su bendrosios praktikos gydytojais, ginekologais, vaiko teisių apsaugos specialistais ir socialiniais darbuotojais.

3) didinti visuomenės supratimą apie įvairias smurto formas, skatinti nulinę toleranciją smurto aukų kaltinimui (angl. victim-blaming).

Veiklos:

  • gerųjų pavyzdžių (angl. bright spots) apie moteris, išėjusias iš smurtinių santykių, identifikavimas, sėkmės istorijų ir patirčių rinkimas;
  • socialinė kampanija skirta įgalinti moteris atpažinti smurtą santykiuose, kreiptis pagalbos, išeiti iš smurtinių santykių;
  • informacijos parengimas apie tai, kaip atpažinti smurtą, ką daryti susidūrus su smurtu, kur galima kreiptis pagalbos.
  • gerųjų pavyzdžių (angl. bright spots) apie specialistus, gebančius atpažinti smurtą patiriančias moteris ir teikti kvalifikuotą pagalbą smurto aukoms, identifikavimas ir reprodukavimas;
  • mokymų rengimas specialistams apie smurto aukų atpažinimą ir kokybišką pagalbos teikimą.
  • socialinės kampanijos, skirtos atpažinti įvairias smurto prieš moteris formas, rengimas;
  • socialinės kampanijos, skirtos skatinti nulinę toleranciją smurto aukų kaltinimui, rengimas;
  • žiniasklaidos monitoringas, siekiant identifikuoti smurto aukų kaltinimo praktikas žiniasklaidoje;
  • informacinė kampanija žurnalistams apie korektišką informacijos pateikimą.

Projektas remiasi planuoto elgesio teorija ir taiko teigiamo nuokrypio (Positive Deviance) metodiką. Darbo su nukentėjusiomis nuo smurto moterimis metodai ir algoritmai kuriami kartu su medicinos, vaiko teisių apsaugos ir socialiniais darbuotojais.

Projektą įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Žmogaus teisių stebėjimo institutu, Lygių galimybių plėtros centru, socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“ ir Lietuvos gydytojų sąjunga.

Projektą iš dalies finansuoja Europos Komisija.

Projekto trukmė: 2017 m. balandžio 3 d. – 2019 m. spalio 2 d.

* Mes pripažįstame, kad smurtas artimoje aplinkoje yra nusikaltimas. Jį gali patirti įvairaus amžiaus ir socialinio sluoksnio žmonės, ne tik moterys, bet ir vyrai.  
Tačiau kai smurtas  tapatinamas su pavieniais agresijos išpuoliais,  lengva padaryti klaidingą išvadą, kad moterys ir vyrai intymiuose santykiuose išgyvena panašaus lygio smurtą. Tyrimai atskleidžia, kad vyrai dažniau patiria vienkartinį, o moterys – sisteminį  smurtą. Jos sudaro apie 80 proc. asmenų, patyrusių keturis ir daugiau pakartotinės prievartos incidentų. Virš 90 proc. artimoje aplinkoje smurtavusių asmenų yra vyrai.
Dėl šios priežasties svetainėje kalbant apie nukentėjusiąsias nuo smurto artimoje aplinkoje naudojama moteriška, o smurtautojus – vyriška giminė.
Smurtu artimoje aplinkoje mes vadiname sisteminę prievartą, kurios tikslas – įbauginti ir kontroliuoti intymiais ryšiais susijusį asmenį. 

KONTAKTAI

Mintautė Jurkutė
Projekto vadovė
El. p. mintaute.jurkute@lygybe.lt, tel. (8 671) 712 63
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Paulius Rymeikis
Reklaminės kampanijos organizavimas ir įgyvendinimas
El. p. konnichiwa@nomoshiti.jp, tel. (8 616) 173 90
Socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti

Lygių galimybių plėtros centras
El. p. info@gap.lt, tel.   (8 679) 80607

Žmogaus teisių stebėjimo institutas
El. p. hrmi@hrmi.lt, tel. (8 5) 2314 677