Forumas moterims

Smurto lyties pagrindu prevencija mokykloje. Mokymų metodologija

Smurto lyties pagrindu prevencija mokyklose turėtų prasidėti nuo nuoseklių pedagogų komandos ir mokyklos bendruomenės mokymų. 

Šių mokymų tikslai turėtų būti:

 • didinti mokyklos bendruomenės kompetencijas siekiant suteikti jai pakankamai žinių ir gebėjimų veiksmingam smurto prevencijos mechanizmui kurti;
 • ugdyti supratimą apie lyčių stereotipų ir nuostatų sąsajas su smurtu lyties pagrindu;
 • ugdyti dalyvių gebėjimus atpažinti skirtingas smurto dėl lyties formas analizuojant praktines situacijas, susijusias su mokyklos aplinka.

Šie mokymai skirti mokyklų bendruomenėms – mokytojams ir kitoms mokyklų darbuotojoms (administracijai, socialiniams pedagogams, psichologėms ir kitiems bendruomenės nariams). Su nedideliais pakeitimais, mokymai galėtų būti pritaikyti ir jaunimo darbuotojams, edukatoriams bei neformaliojo ugdymo pedagogėms.

Kviečiame naudotis ekspertų komandos parengta mokymų metodologija. Ši metodologija skirta dviejų pilnų dienų (16 akademinių valandų) trukmės mokymams. Nagrinėjamos šios temos: 

 • lyčių stereotipų ir nuostatų sąsaja su smurtu lyties pagrindu;
 • netinkamo elgesio mokyklos aplinkoje atpažinimas;
 • reagavimas į smurtą mokykloje;
 • smurto prevencijos mechanizmo mokykloje kūrimas. Pokyčio plano rengimas;
 • saugios aplinkos kūrimas;
 • smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos;
 • kodėl sunku išeiti iš smurtinės aplinkos;
 • smurto artimoje aplinkoje poveikis vaikams ir mokyklos vaidmuo;
 • veiksmų plano rengimas.

Tarp pirmosios ir antrosios mokymų dalies rekomenduojama kelių savaičių ar mėnesio pertrauka, kad mokymų dalyviai galėtų „pabūti“ su informacija, pareflektuoti ir praleisti laiko stebint savo aplinką atsižvelgiant į mokymų metu aptartas temas. Per pertrauką tarp pirmosios ir antrosios mokymų dalių galite pasiūlyti mokymų dalyvėms papildomų skaitinių ar namų darbų užduočių, pvz., išsiaiškinti, ar jų mokykloje yra smurto prevencijos reglamentas ir, tokiam esant, su juo susipažinti.

Ši metodologija parengta įgyvendinant projektą „BRIDGE: vietos bendruomenių stiprinimas efektyviai kovai su smurtu lyties pagrindu artimoje aplinkoje“.