Forumas moterims

Praktinis vadovas savivaldybėms

Praktinis vadovas savivaldybėms

Atsisiųsti leidinį

Smurtas prieš moteris artimoje aplinkoje yra plačiai paplitusi problema, kuri paliečia kiekvieną valstybę. Pasaulio sveikatos organizacijos skaičiavimais, 1 iš 3 moterų visame pasaulyje patyrė arba per savo gyvenimą patirs intymaus partnerio fizinį ir (arba) seksualinį smurtą[1].

Lietuvoje dėl smurto artimoje aplinkoje kasmet į policiją kreipiamasi kelias dešimtis tūkstančių kartų[2]. Iš visų užregistruotų asmenų, įtariamų (kaltinamų) smurtavus prieš kitą asmenį, apie 90 proc. yra vyrai, o apie 80 proc. nukentėjusiųjų – moterys[3]. Šios tendencijos nesikeičia jau daugybę metų, todėl, siekiant spręsti smurto artimoje aplinkoje problemą, į lyties aspektą atsižvelgti būtina.

Būtent lyčių nelygybė yra viena iš pagrindinių smurto artimoje aplinkoje priežasčių, o smurtas prieš moteris artimoje aplinkoje laikomas viena iš smurto dėl lyties (kitaip dar vadinamas smurtu lyties pagrindu) formų. Europos lyčių lygybės institutas smurtą lyties pagrindu apibrėžia kaip „smurtą, kurį asmuo patiria dėl savo lyties“. Pasak mokslininkų, jį patiria ir vyrai, ir moterys, tačiau didžioji dalis tokio smurto aukų yra moterys ir mergaitės[4].

Pagrindinė smurto prieš moteris priežastis – istoriškai susiklosčiusi galios / valdžios / įtakos (angl. power) nelygybė tarp vyrų ir moterų[5]. Pasaulyje nėra nė vienos valstybės, kurioje būtų pasiekta lygčių lygybė, tačiau daugybė gerųjų pavyzdžių rodo, kad nuoseklios ir sistemingos pastangos, skirtos didinti visuomenės sąmoningumą bei stiprinti pagalbą teikiančių specialistų kompetencijas ir bendradarbiavimą, gali atnešti apčiuopiamų rezultatų mažinant smurto artimoje aplinkoje mastus.

Šiame leidinyje pristatome, ką galima padaryti savivaldybėse, kad smurtas būtų atpažintas kuo anksčiau, jam pasireiškus reaguojama nedelsiant, o pagalba suteikiama kokybiškai ir laiku. Leidinyje pateikiami praktiniai patarimai, kaip sukurti koordinuoto institucijų atsako į smurtą artimoje aplinkoje algoritmą, svarbiausias procese dalyvaujančias žinybas sujungiant į darnią ir veiksmingą komandą. Taip pat pristatome, kaip kurti visuomenės sąmoningumo didinimo kampanijas, kad jos efektyviai keistų lyčių stereotipus, nuostatas ir elgesį, kurie prisideda prie smurto normalizavimo ir (arba) pateisinimo.

Vadovas skirtas visiems specialistams, kurie dirba smurto prieš moteris artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo srityje, taip pat komunikacijos specialistams, kurie organizuoja sąmoningumo didinimo ir visuomenės informavimo kampanijas.

 

[1] Violence against Women. Key facts, 2021. Prieiga per internetą: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women [žiūrėta 2021 m. spalio 30 d.].

[2] Pavyzdžiui, 2020 m. į policiją dėl smurto artimoje aplinkoje kreiptasi net 58 553 kartus. Oficialiosios statistikos portalas, policijoje užregistruoti pranešimai dėl smurto artimoje aplinkoje. Prieiga per internetą: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S3R0077#/ [žiūrėta 2021 m. spalio 30 d.].

[3] Smurtas artimoje aplinkoje. Oficialiosios statistikos portalas, 2021 m. Prieiga per internetą: https://osp.stat.gov.lt/infografikas-smurtas-artimoje-aplinkoje [žiūrėta 2021 m. spalio 30 d.].

[4] Smurtas lyties pagrindu. Europos lyčių lygybės institutas. Prieiga per internetą https://eige.europa.eu/lt/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence [žiūrėta 2021 m. spalio 30 d.]. Be smurto artimoje aplinkoje smurtu dėl lyties taip pat laikomas moteriškų genitalijų žalojimas, seksualinis smurtas (prievartavimas), seksualinis priekabiavimas, priverstinės santuokos, sekso vergija, nužudymai dėl garbės (angl. honor killing) ir kt. Daugiau informacijos: https://en.wikipedia.org/wiki/Violence_against_women

[5] Ten pat.