Forumas moterims

Kampanija „Ar žinote, kad...“

Partnerio smurtą patiria bent 1 iš 3 moterų. Tai gali būti Jūsų draugė arba kaimynė.

Kampanija skirta supažindinti visuomenę su smurto lyties pagrindu tema. Viena jos dalių – informuoti pagalbą teikiančius specialistus su jų regione veikiančiu koordinuoto institucijų atsako į smurtą artimoje aplinkoje algoritmas. Taip pat kampanijos metu sukurtos skrajutės regionų gyventojams apie smurto atpažinimą ir kur kreiptis, jei reikia pagalbos.

Informavimo kampanija vyko Alytaus m., Jonavos r. ir Ukmergės r. savivaldybėse 2021 m. gegužės-lapkričio mėn.

ATSISIŲSKITE

Leidinys Smurtas artimoje aplinkoje. Praktinis vadovas savivaldybėms (2021).

Alytaus koordinuoto institucijų atsako į smurtą artimoje aplinkoje algoritmo plakatas.

Jonavos koordinuoto institucijų atsako į smurtą artimoje aplinkoje algoritmo plakatas.

Ukmergės koordinuoto institucijų atsako į smurtą artimoje aplinkoje algoritmo plakatas.

Kampanijos priemonės: Plakatai, skrajutės, nacionalinė konferencija „BRIDGE: vietos bendruomenių kova su smurtu dėl lyties”, Nepatogaus kino renginiai, projekto „BRIDGE: vietos bendruomenių stiprinimas efektyviai kovai su smurtu lyties pagrindu artimoje aplinkoje“ metu sukurti leidiniai. Šie leidiniai kartu su plakatais mokykloms buvo išsiųsti visoms Lietuvos savivaldybėms.  

PLAKATAI

Kampaniją įgyvendino Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Lygių galimybių plėtros centru, Lietuvos žmogaus teisių centru ir socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“.