Forumas moterims

Kampanija „Tai irgi smurtas“

Tai yra pirmoji iš trijų projekte „Stop smurtui prieš moteris: nuo sąmoningumo didinimo iki nulinės tolerancijos aukų kaltinimui“ įgyvendintų sąmoningumo didinimo kampanijų.

Jos atspirtimi tapo reprezentatyvi visuomenės apklausa, kurios rezultatai parodė, kad Lietuvos gyventojai dažnai neatpažįsta skirtingų smurto formų. Smurtas artimoje aplinkoje jiems pirmiausia asocijuojasi su fiziniu smurtu (šią smurto formą įvardijo 72 proc. apklaustųjų), tik 25 proc. apklaustųjų įvardijo psichologinį smurtą, 6 proc. – seksualinį, o ekonominį paminėjo mažiau nei 2 proc.

Tad pirmoji kampanija buvo skirta supažindinti visuomenę, kad moterys artimoje aplinkoje dažniau patiria sisteminę partnerio kontrolę, pasireiškiančią psichologiniu, seksualiniu ir ekonominiu smurtu. Fizinė prievarta dažniausiai būna galutinė smurtinių santykių išraiška.

Kampaniją įgyvendino Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“.  Ji vyko 2018 m. sausio mėn. Priemonės: TV klipai, radijo klipai, lauko reklama, reklama socialiniuose tinkluose, straipsniai žiniasklaidoje. Kampanija buvo dalis  Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuoto judėjimo „Už saugią Lietuvą“.

VAIZDO KLIPAI

PLAKATAI

RADIJAS

Kampanijų rezultatai

Dvejų metų susitelkimas ir nuoseklus darbas didinant visuomenės sąmoningumą (be kampanijų, taip pat organizavome informuotumo didinimą ir kompetencijų kėlimą pagalbą teikiantiems specialistams, advokacijos veiklas, renginius moterims, žurnalistų informavimą bei žiniasklaidos monitoringą ir kitas veiklas) atnešė apčiuopiamų rezultatų. Smurto formų atpažįstamumą pavyko kai kuriais atvejais gerokai padidinti, o smurtą patyrusių moterų kaltinimą – sumažinti (žr. rezultatų prieš (2017) ir po (2019) projekto veiklų palyginimą). Tam, kad tai pamatuotume, projekto pabaigoje pakartojome reprezentatyvią visuomenės apklausą, papildomai įtraukdami klausimus apie socialinių reklamų pastebėjimą.

Pirmoji visuomenės apklausa: „Lietuvos gyventojų požiūris į smurtą artimoje aplinkoje ir smurtą patyrusias moteris"  .

Antroji visuomenės apklausa: „Šalies gyventojų tyrimas dėl smurto prieš moteris“.

Jei norite gauti ar pasidalinti socialinės kampanijos „Tai irgi smurtas" vaizdo ar radijo klipais, lauko reklamos plakatais, reklaminiais paveikslėliais ar kita kampanijos medžiaga, susisiekite su mumis pagalba@visureikalas.lt