Forumas moterims

Testinis testas

Atsakykite į klausimus. Mano partneris / partnerė...

Verčia mane stebėti pornografinio pobūdžio vaizdus ir (arba) juos atkartoti

Elgiasi kaip su tarnaite

Grasina, kad nusižudys, jei jį / ją paliksiu

Pravardžiuoja, vadina nemaloniais žodžiais

Neleidžia man turėti savo pajamų, santaupų, banko sąskaitos

Naudoja prieš mane fizinę prievartą vienu ar keliais iš šių būdų: muša, spardo, smaugia, stumdo, kandžioja, tampo už plaukų, žaloja degindamas (-a), užrakina patalpose, kt.

Nuolat mane kritikuoja ar bando sugėdinti kitų žmonių akivaizdoje

Pasielgęs (-usi) blogai, nepripažįsta savo kaltės

Iš manęs tyčiojasi, žemina, baugina, spjaudo

Riboja, neleidžia nusipirkti maisto, higienos priemonių ir kitų būtinų dalykų

Mėto į mane daiktus

Verčia mane jausti kaltę, abejoti savimi

Neleidžia matytis su šeima, giminaičiais, draugais, riboja socialinius kontaktus, savo veiksmus pateisina pavydu

Ant manęs rėkia

Nesilaiko finansinių įsipareigojimų, nemoka alimentų

Verčia prašyti pinigų arba juos atima, tikrina, kaip juos leidžiu, nesidalina informacija apie šeimos biudžetą

Rizikingai vairuoja, kai esu automobilyje

Tikrina ir kontroliuoja, ką darau, skaitau, su kuo susitinku, kalbu ir pan.

Menkina mano pasiekimus, šaiposi iš manęs

Dėl savo nesėkmių kaltina mane

Neleidžia man dirbti ir (arba) studijuoti

Lytinių santykių metu neleidžia naudoti arba nenaudoja apsaugos priemonių, kontracepcijos

Baugina rodydamas (-a) ginklus, peilius, kirvius ir pan.

Nepagrįstai kaltina mane neištikimybe

Neleidžia naudotis automobiliu, skaičiuoja nuvažiuotą atstumą, seka buvimo vietą ir pan.

Aiškina, ką turiu daryti, liepia elgtis kaip jis / ji nori

Gadina mano turtą ir daiktus

Lytinių santykių metu verčia daryti tai, ko nenoriu arba kas man nepatinka

Verčia kitiems meluoti apie patirtą smurtą, nubrozdinimus, mėlynes, žymes ant kūno

Gąsdina, kad išsiskyrus atims vaikus ir neleis su jais matytis

Tikrina mano telefoną, kompiuterį, skaito žinutes, laiškus

Grasina apskųsti mane socialinėms tarnyboms

Verčia mane lytiškai santykiauti akcentuodamas (-a), kad tai mano pareiga

Neigia, kad smurtavo, menkina savo kaltę

Verčia jaustis bloga mama / blogu tėvu

Neleidžia savarankiškai kreiptis į gydytojus

Grasina nuskriausti arba skriaudžia augintinius

Verčia mane lytiškai santykiauti su kitu žmogumi

Dėl savo smurtinių veiksmų kaltina mane, sako, kad smurtas buvo išprovokuotas

Manipuliuoja vaikais (verčia jausti kaltę dėl vaikų, vaikus naudoja žinučių perdavimui, manęs kontrolei, persekiojimui)

Priima sprendimus už mane ir sako, kad tai mano labui

Verčia daryti nelegalius dalykus

Rezultatas

Jūsų testo rezultatai rodo, kad yra itin didelė tikimybė, jog patiriate smurtą artimoje aplinkoje ir Jūsų sveikatai gali grėsti rimtas pavojus. Pasirūpinkite savo saugumu ir nedelsiant kreipkitės į pagalbą teikiančias organizacijas. Jų specialistai tiksliau įvertins Jūsų situaciją, suteiks reikalingą pagalbą ir informaciją.

Rezultatas

Jūsų testo rezultatai rodo, kad yra itin didelė tikimybė, jog patiriate smurtą artimoje aplinkoje ir Jūsų sveikatai gali grėsti rimtas pavojus. Pasirūpinkite savo saugumu ir nedelsiant kreipkitės į pagalbą teikiančias organizacijas. Jų specialistai tiksliau įvertins Jūsų situaciją, suteiks reikalingą pagalbą ir informaciją.

Rezultatas

Jūsų testo rezultatai rodo, kad esama prievartinės kontrolės požymių, kurie byloja apie riziką patirti smurtą artimoje aplinkoje. Jei nesate tikri, kreipkitės į pagalbą teikiančią organizaciją, kurios specialistai tiksliau įvertins Jūsų situaciją ir patars, kaip spręsti Jums kylančias problemas, suteiks daugiau informacijos.